Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023-2024

bude prebiehať dňa 04. mája 2023 v čase od 9:00h do 12:00h a od 13:00h do 16:00h. Deti prijímame na základe žiadosti o prijatie dieťaťa, ktorú si môžete stiahnuť v sekcii “Pre rodičov”. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od lekára.

Prijímanie detí do našej škôlky je limitované kapacitnými možnosťami a v zmysle nášho školského poriadku, ktorý nájdete v sekcii “Pre rodičov”.

Skôr ako prebehne zápis, dohodnite si termín osobného neformálneho stretnutia v našej škôlke e-mailom alebo telefonicky.

Tešíme sa na vašu návštevu