Pre rodičov

Poplatky za škôlku

Školné na mesiac pre deti v rámci mesta BB
16€

uhrádza sa prevodom na číslo účtu:
SK6475000000004017146709
do poznámky uviesť: školné a meno dieťaťa
Školné na mesiac pre deti mimo mesta BB
30€
Strava na deň
Príspevok na réžiu kuchyne mesačne
1,19€
4,50€


uhrádza sa prevodom na číslo účtu:
SK6475000000004017146709
do poznámky uviesť: stravné a meno dieťaťa

Triedny fond ZRŠ
25€

poplatok za 1/2 rok

Hygiena
0€

poplatok sa v tomto šk. roku neuhrádza

Občianske združenie “Montessori deťom”
20€

dobrovoľný poplatok
uhrádza sa prevodom na číslo účtu:
SK2102000000004069525153 /0200